ДНЗ № 20
 
Мукачівський дошкільний навчальний заклад №20.

Батьківський лекторій

                            Хто є хто в дитячому саду?

 

 

До адміністрації дошкільної установи відносяться завідувач дитячим навчальним закладом, вихователь-методист і заступник завідувача по адміністративно-господарській частині.

 

Завідуюча дошкільним навчальним закладом

 

Оскільки в реальному житті  дитячими садками керують в основному жінки, то і назву цієї посади зазвичай вживають в жіночому роді - завідуюча.

Завідуюча здійснює загальне керівництво дитячим закладом. Вона займається комплектуванням груп дітьми в відповідності з їх віком, зі станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями і запитами батьків, підбирає кадри, керує педагогами і обслуговуючим персоналом. Крім того, завідуюча відповідає за раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів,  що поступають з інших джерел. Батьки можуть звертатися до завідуючої за консультаціями і вносити власні  пропозиції, щодо поліпшення роботи з дітьми, зокрема, пропозиції по організації додаткових послуг. Батьки також в праві вимагати, щоб колектив, яким вона керує забезпечував дитині належний догляд, виховання і навчання, охорону і зміцнення здоров'я –   відповідно з умовами договору.

 

 

 

Вихователь-методист займається методичною роботою і організовує весь навчально-виховний процес в дитячому садку.

Разом із завідуючою він керує колективом дитячого саду, беручи участь в підборі кадрів, в розробці і впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними установами, школами, дитячими центрами, музеями і т. д.

Вихователь-методист проводить велику методичну роботу в педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні і групові консультації. Окрім цього, він бере участь в роботі з батьками: готує стенди, папки-пересувки, присвячені сімейному вихованню і ін.

 

 

Вихователь (вихователька) - педагог, що безпосередньо відповідає за життя і здоров'я довірених йому дітей. Проте, вихователька не просто «наглядає» за малюками, вона планує і проводить заняття, ігри, прогулянки і розваги відповідно до віку дітей. Створює умови в групі для успішної реалізації навчально-виховної програми і, власне говорячи, сама ж її реалізує. Спільно з музичним керівником і вихователем по фізичній культурі готує свята, розважальні і спортивні заняття. Керує роботою помічника вихователя.

Крім того, вихователь веде роботу з батьками з питань виховання дітей в сім'ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом. Погоджує з батьками профілактичні щеплення дітей, які плануються в дошкільній установі.

 

 

 

    Помічник вихователя (у повсякденному спілкуванні - просто няня) допомагає вихователю в організації      освітньо-виховного процесу, і разом з вихователем відповідає за життя і здоров'я вихованців. Помічник  вихователя приносить з кухні їжу і допомагає в її роздачі, потім прибирає і миє посуд, готує воду для умивання дітей, для полоскання рота; у старших групах організовує сервіровку дитячих столів. Допомагає вихователеві виводити дітей на прогулянку і заводити їх в групу, раздягати малюків перед тихою годиною і одягати після неї. Готує усе необхідне для проведення загартовуючих і гігієнічних процедур, бере участь в організації занять по навчанню дітей плаванню.

Також няня відповідає за чистоту в приміщеннях; двічі на день вона проводить вологе прибирання в групі. Відповідно з вимогами СЕС проводить санітарну обробку посуду, іграшок. Стежить за чистотою рушників, змінює їх по мірі забруднення, допомагає вихователеві в проведенні гігієнічних процедур з дітьми. Проводить зміну постільної білизни.

 

 

 

 

Музичний керівник відповідає за музичне виховання. Організовує і проводить музичні заняття, літературно-музичні ранки, вечори. Виявляє музично обдарованих дітей і займається з ними індивідуально і в групі. Бере участь в проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять і розваг, забезпечує музичний супровід організованих ігор дітей в 2-ій половині дня, проводить музично-дидактичні, театралізованні і ритмічні ігри.

 

 

 

 

 

 

 

Інструктор по фізичній культурі проводить фізкультурні заняття і під час їх проведення повністю відповідає за безпеку вихованців. Контролює рухову активність дітей протягом дня. Разом з медичною сестрою контролює гігієнічні умови для проведення занять. Організовує пояснюючу роботу з батьками з питань фізичного виховання.

Як і інші педагоги, інструктор по фізичній культурі керується затвердженими програмами, що враховують вікові особливості дітей, і під час занять враховує індивідуальні можливості кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

Старша медична медсестра контролює санітарно-епідемічний режим в дитячому саду, а також стежить за дотриманням режиму дня, харчуванням дітей, правильним проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять і прогулянок. Організовує заходи для загартування дітей і бере участь в организації оздоровчих заходів. Веде щоденний облік дітей, відсутніх по хворобі, ізолює хворих дітей.

Крім того, старша медична сестра готує дітей до лікарських оглядів, і сама бере в них участь: проводить зважування, антропометричні виміри дітей, здійснює профілактичні прививки і виконує призначення лікаря.

 

 

 

 

 

 

 

Заступник завідуючої з адміністративно-господарської частини (завгосп) керує роботами по господарському обслуговуванню дитячого садка. Стежить за станом приміщень, займається закупівлями меблів, посуду, обладнання та іграшок. Керує роботами з благоустрою та озеленення території, стежить за виконанням протипожежних заходів та інших умов безпеки дітей і дорослих.